GDPR

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR (dataskyddslagstiftning): 
M Norman design & Motorsport AB, Gräddvägen 29, 90620 Umeå
E-post: kundtjanst@ndmx.se

Dataskyddsombudet för personuppgiftsansvarig kan kontaktas på: kundtjanst@ndmx.se
 Behandling av personuppgifter
Vi samlar in och använder dina personuppgifter bara till att:
- Leverera din beställning (ditt köp) via postorder
- Garantiregistrera produkter/fordon
- När du anmält dig till Nyhetsbrev enligt samtycke
- Vid avbetalning och kreditköp

Insamling av personuppgifter sker via www.ndmx.se eller genom att du som kund kontaktar någon av våra säljare.

Lagringstid och radering av personuppgifter
Vi behandlar och lagrar bara dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla ändamålet med lagringen eller under den tid vi är ålagda att göra det enligt bokföringslagen. När syftet inte längre gäller eller är uppfyllt, kommer dina personuppgifter att raderas eller begränsas. När uppgifter begränsas kommer de att raderas så snart som de lagringstider som åläggs oss enligt lag eller kontrakt inte längre är ett hinder för att de raderas, så länge som det inte finns någon anledning att anta att raderingen skulle äventyra dina berättigade intressen samt under förutsättning att raderingen inte innebär en orimligt stor ansträngning på grund av lagringens speciella art.

Utlämnande av personuppgifter till tredjepart
Vi lämnar ut personuppgifter vid kreditköp (finanseringsbolagspartner, Svea Ekonomi, Santander Consumer Bank), Transportstyrelsen vid ägarbyte av fordon, försäkringsbolag vid tecknande av försäkringar i samband med köp samt enligt lag eventull brottsutredning.

Dina Rättigheter
- Du har rätt att kräva ut de personuppgifter som vi har lagrat om dig.
- Du har rätt att få dessa uppgifter ändrade om de är felaktiga eller raderade.
- Du har rätt att lämna in klagomål till datainpektionen om du anser att vi behandlat eller felaktigt använt dina personuppgifter


Användarvillkor
Vi reserverar oss för alla tryckfel som finns på vår hemsida, vissa bilder kan vara skyddade och ni bör därför fråga oss innan dessa sprids vidare.